top of page

FÖR ELEVER

DECA Idea Challenge Sweden är öppen för alla gymnasieskolor och alla program på gymnasieskolorna. Varje lag med 3–5 tävlande kan bestå av elever från samma eller olika klasser, program och årskurser. Det är en tävling för alla elever som är intresserade av kreativitet, innovation och entreprenörskapsprocessen. 

 

Ni kan delta i DECA Idea Challenge både med eller utan en lärare eller handledare. Oavsett, är det bra att börja med att läsa igenom sidan Om tävlingen, eller tävlingskompendiet som kan laddas ner här om ni inte redan fått den av er lärare. Kompendiet är den bästa resursen för att få en förståelse för vad tävlingen innebär och vad som krävs för att delta. Har ni några frågor kan vi nås på deca@esbri.se. Lycka till med ditt lags bidrag!

bottom of page