top of page

FÖR LÄRARE

DECA Idea Challenge Sweden är öppen för alla gymnasieskolor och alla program på gymnasieskolorna. Varje lag med 3–5 tävlande kan bestå av elever från samma eller olika klasser, program och årskurser. Det är en tävling för alla elever som är intresserade av kreativitet, innovation och entreprenörskapsprocessen. 

 

DECA Idea Challenge erbjuder möjligheter för elever att utveckla kunskaper och färdigheter som de kan ha nytta av både inom skolan och i andra sammanhang. Övningarna som beskrivs i tävlingshandledningen kan användas under, eller som förberedelser inför, själva tävlingsveckan.

På sidan Om tävlingen, eller i  tävlingskompendiet som kan laddas ner här, kan du läsa mer om tävlingen. Kompendiet är den bästa resursen för att få en förståelse om vad tävlingen innebär och vad som krävs för att delta. I kompendiet finns även övningar som du kan engagera eleverna i där de kan träna kommunikation, kritiskt tänkande, kreativitet, och samarbete, för att utveckla sitt innovativa och entreprenöriella tänkande.

 

Har ni några frågor kan vi nås på deca@esbri.se.

Är du intresserad av att få uppdateringar om tävlingen, inklusive mejl direkt när det hemliga föremålet avslöjas? Hör av dig till projektledare Helene Thorgrimsson på ESBRI: deca@esbri.se

TIPS TILL LÄRARE OCH HANDLEDARE

Använd tipsen nedan för att hjälpa dina elever att förstå kraven samt tävlingsprocessen för DECA Idea Challenge Sweden.

• Uppmuntra samarbeten mellan elever med olika kompetenser och intressen.


• Diskutera DECA Idea Challenge Sweden och tävlingskriterierna i grupp innan eleverna bildar lag för
att utveckla sina projekt.


• Titta på några videoklipp från tidigare års vinnare av DECA Idea Challenge (längst ned på första sidan) . Diskutera med eleverna vad som var bra och dåligt med olika videopitchar.


• Genomför en tävling i klassen/skolan eller belöna de bästa lagnamnen för att öka intresset för att delta. Exempel på tävlingskategorier kan vara ”Laget med den mest unika uppfinningen” eller ”Laget med den bästa försäljningspitchen”.


• Godkänn projektidén innan eleverna filmar sin video.


• Granska videon när den är färdig för att säkerställa att presentationen är lämplig för inlämning.
                                    

bottom of page