top of page

OM TÄVLINGEN

compass-2.png

I DECA Idea Challenge utmanas elevlag att hitta innovativa sätt att använda ett vardagsföremål! Tävlingsperioden är 12–21 november 2021 och gymnasieeleverna arbetar i grupper om 3–5 medlemmar i sitt skapande. Idéprocessen och uppfinningen presenteras i en kreativ 3-minutersvideo på engelska som laddas upp på Youtube. Det vardagsföremål som ska användas i utmaningen är hemligt tills det tillkännages 12 november 2021.

ANMÄLAN STÄNGD FÖR 2021

Inlämningsdag är den 21 november 2021

Processen

TÄVLINGSPROCESSEN

DECA Idea Challenge Sweden är öppen för elever på gymnasieskolor i hela Sverige. För att delta måste eleverna följa följande steg:

1. ORGANISERA LAGET

• Eleverna deltar i grupper om tre till fem medlemmar. Lag med färre än tre eller fler än fem elever diskvalificeras.
• Lagmedlemmarna behöver inte komma från samma klass, program eller årskurs.

2. TA REDA PÅ DET HEMLIGA FÖREMÅLET

• Det vardagsobjekt som ska användas i utmaningen kommer att avslöjas 12 november klockan 16.00 (svensk tid). Ett mejl kommer att skickas till alla som har registrerat sig via deca@esbri.se för att få mer information om tävlingen. Årets tävlingsföremål kommer även att avslöjas på www.decaideachallenge.se


3. KOM IGÅNG

• Brainstorma kring nya sätt att använda det vardagsföremål som tävlingen kretsar kring.
• Se till att varje lagmedlem har ett särskilt ansvar i processen.
• Skapa en prototyp. Till den nya produkt som ni tar fram kan ni använda ett eller flera exemplar av föremålet. Det går bra att komplettera designen med andra material, så länge tävlingsobjektet utgör huvuddelen i den slutliga skapelsen.

 

4. SKAPA EN VIDEOPITCH

• Kommunicera resultatet i en treminutersvideo på engelska som publiceras på Youtube. Videor som är längre än tre minuter kommer inte med i tävlingen.
• Se till att ”DECA Idea Challenge 2021” finns i titeln på videon.

• Se till att teamet presenteras i videon.
• Se till videolänken är synlig för allmänheten. Videor som är privata kan inte visas och kommer inte med i tävlingen.

5. SKICKA IN TÄVLINGSFORMULÄRET

• Fyll i det elektroniska tävlingsformuläret för DECA Idea Challenge 2021 senast 21 november 2021 klockan 22.59 (svensk tid).
• Ta inte bort videon efter att formuläret har skickats in. Videon måste finnas tillgänglig under utvärderingsprocessen.

januari 2022
Vinnarna tillkännages

21 november 2021
Inlämningsdag

12 november 2021
Tävlingsobjektet avslöjas

Bedömning

BEDÖMNING AV BIDRAGEN

Tävlingsbidragen i DECA Idea Challenge Sweden kommer endast att utvärderas utifrån den information som presenteras i videon. Därför är det mycket viktigt att följa checklistan på sidan 8 i tävlingshandledningen för att säkerställa att alla kriterier i utmaningen finns med i videon. Det är utifrån dessa kriterier som tävlingsbidragen kommer att bedömas.


Samtliga bidrag kommer att bedömas. De tre bästa bidragen väljs ut av en jury. Och av de tre bidragen utses en vinnare.

Priser

PRISER OCH UTMÄRKELSER

Det bästa bidraget kommer att få inramat diplom samt ett hemligt pris. Andra- och tredjepristagarna får diplom och ett hemligt pris. Det vinnande bidragets skola får även ett besök av en entreprenörskapsinspiratör, då medverkar också ESBRI och Skolverket. Det lag som vinner får även en egen halvtimme med inspiratören. Vinnarna av den svenska tävlingen kommer att tillkännages på DECA Idea Challenge Swedens webbplats.

Tidsplan

TIDSPLAN FÖR TÄVLINGEN

• 12 november 2021 – Tävlingsobjektet avslöjas
Det hemliga föremålet avslöjas klockan 16.00 (svensk tid)


• 21 november 2021 – Inlämningsdag
Tävlingsformuläret ska vara inskickat senast klockan 22.59 (svensk tid).


• januari 2022 – Vinnarna tillkännages

Vanliga frågor

VANLIGA FRÅGOR

Måste en elev läsa en affärs-, marknadsförings- eller entreprenörskapskurs för att delta?
Nej, eleverna kan vara med och tävla oavsett vilka kurser de läser.


Hur kan lärare uppmuntra deltagande?
Det bästa sättet är att ta med DECA Idea Challenge i skolarbetet. Använd resurserna som presenteras i denna handledning för att integrera tävlingen i pågående kurser. Den kan utgöra ett klassprojekt, eller så kan ni ha en lokal tävling och utse en vinnare bland olika tävlande lag på er skola.


Måste laget ha en handledare?
Nej, en grupp elever kan själva, även utanför skoltid, arbeta med utmaningen och delta i tävlingen. Stöd från en lärare eller handledare rekommenderas, men är inte nödvändigt.


Behöver lagmedlemmarna gå i samma klass?
Nej, men alla lagmedlemmar måste vara gymnasieelever för att delta i DECA Idea Challenge Sweden.


Får en elev vara med i flera lag?
Nej, en elev får endast delta i ett lag.


Hur många bidrag kan varje lag lämna in?
Varje lag får endast lämna in ett bidrag.


Finns det en gräns för hur många bidrag en klass eller skola kan lämna in?
Nej, men tänk på att varje elev bara får delta i ett lag, och varje lag får endast skicka in ett bidrag.


Kommer text i anmälningsformuläret bidra till bedömningen av videon?
Nej, tävlingsbidraget kommer endast att bedömas utifrån den information som presenteras i videon. Tänk på att den måste vara på engelska!


Kommer antalet visningar av videon påverka hur laget bedöms?
Nej, antalet visningar som varje videoklipp får påverkar inte juryns bedömning.

Checklista

CHECKLISTA ÖVER UTMANINGSKRITERIER

Gå igenom checklistan innan ert bidrag skickas in för att se till att det uppfyller alla krav.

UTMANINGSKRITERIER

LAGET

• Laget består av 3 till 5 medlemmar. Lag med färre eller fler medlemmar diskvalificeras direkt.

• Alla lagmedlemmar är gymnasieelever.

• En elev får endast vara med i ett lag, och laget får endast skicka in ett bidrag.

INNOVATION

• Laget har skapat en ny användning för vardagsföremålet.

• Vardagsföremålet (ett eller flera) utgör huvuddelen av det material som används i slutprodukten.

• Den nya användningen visar på en kreativ användning av vardagsföremålet.

NYTTAN OCH VÄRDET AV IDÉN

• Det finns en potentiell efterfrågan på marknaden för produkten.

• Den nya produkten har fördelar för kunder och/eller uppfyller deras behov.

• Idén är praktisk och möjlig att genomföra.

EFFEKTIV KOMMUNIKATION

• Den nya användningen av vardagsföremålet framgår tydligt.

• Presentationen är tydlig och sammanhängande.

• Videon är intresseväckande och fångar tittaren.

EFFEKTIVT LAGARBETE

• Varje medlem presenteras och deras bidrag i processen framgår tydligt.

• Olika lagmedlemmars roller i processen framgår tydligt.

• Tävlingsbidraget bygger på framgångsrikt samarbete mellan alla lagmedlemmar.

VIDEOBIDRAG

• Videon är mellan två och tre minuter lång och på engelska. Videor över tre minuter blir diskvalificerade direkt och bedöms inte.

• Videon är inställd på visning för allmänheten. Privata eller olistade videor kommer inte att utvärderas.

• ”DECA Idea Challenge 2021” finns i titeln på videon.

Kontakt

Har du några frågor?

Kontakta oss på deca@esbri.se

bottom of page